Ητυποποίηση των μελιών γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο Κλαυσί Ευρυτανίας, εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005, διασφαλίζοντας έτσι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στο τελικό προϊόν όπως ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι διαδικασίες ελέγχου στη παραλαβή του μελιού αλλά και στων υπολοίπων σταδίων της τυποποίησης μετατρέπουν ένα παραδοσιακό αγροτικό προϊόν σε ένα προϊόν που μπορεί να τοποθετηθεί στα καταστήματα πώλησης αποτελώντας έτσι ασφαλή επιλογή για τον καταναλωτή.
 • Παραλαβή μελιού στο χώρο αποθήκευσης
  anemptytextlline
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΙΟΥ
  anemptytextlline
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
  anemptytextlline
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
  anemptytextlline
 • Συσκευαστήριο μελιού
  anemptytextlline
 • ΘΑΛΑΜΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ
  anemptytextlline
 • ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΛΙΟΥ
  anemptytextlline
 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
  anemptytextlline
 • Έντυπο παραλαβής μελιού
  anemptytextlline
 • Σχέση εμπιστοσύνης
  anemptytextlline
 • Το τελικό μας προϊόν
  anemptytextlline
 • ένα παραδοσιακό αγροτικό προϊόν σε ένα προϊόν ασφαλή επιλογή για τον καταναλωτή!
  anemptytextlline